คำแปล crap แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ crap อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

crap แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. crap [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถ่ายอุจจาระ
Synonym : defecate, take a shit, take a crap

2. crap [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไร้สาระ
Synonym : worthless, useless
คำที่เกี่ยวข้อง : ไร้ค่า

3. crap [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อุจจาระ
Synonym : dirt, shit, turd
คำที่เกี่ยวข้อง : ขี้, อึ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does crap mean?
The meaning of crap .
1. crap [noun]
Definition : obscene terms for feces
Synonym : dirt, poop, shit, shite, turd

2. crap [noun]
Definition : obscene words for unacceptable behavior
Synonym : bull, bullshit, dogshit, horseshit, irish bull, shit
ตัวอย่างประโยค
I put up with a lot of bullshit from that jerk.
What he said was mostly bull.

3. crap [verb]
Definition : have a bowel movement
Synonym : ca-ca, defecate, make, shit, stool, take a crap, take a shit
ตัวอย่างประโยค
The dog had made in the flower beds.


ETdict.com, Copyright ©