คำแปล crash course แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ crash course อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

crash course แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term crash course was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does crash course mean?
The meaning of crash course .
1. crash course [noun]
Definition : a rapid and intense course of training or research (usually undertaken in an emergency)
Synonym : crash program, crash programme
ตัวอย่างประโยค
He took a crash course in Italian on his way to Italy.
His first job was a crash course in survival and in learning how to get along with people.
A crash programme is needed to create new jobs.


ETdict.com, Copyright ©