คำแปล crisis แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ crisis อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

crisis แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. crisis [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง
Synonym : crucial time, decisive time
คำที่เกี่ยวข้อง : ช่วงวิกฤต

2. crisis [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง : ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does crisis mean?
The meaning of crisis .
1. crisis [noun]
Definition : an unstable situation of extreme danger or difficulty
ตัวอย่างประโยค
They went bankrupt during the economic crisis.

2. crisis [noun]
Definition : a crucial stage or turning point in the course of something
ตัวอย่างประโยค
After the crisis the patient either dies or gets better.


ETdict.com, Copyright ©