คำแปล crown แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ crown อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

crown แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. crown [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระหม่อม
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนยอดของศีรษะ

2. crown [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กษัตริย์
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้ปกครอง

3. crown [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จุดสูงสุด
Synonym : top, apex
คำที่เกี่ยวข้อง : ยอด

4. crown [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตีหัว (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : hit, strike, knock

5. crown [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ฟันปลอม

6. crown [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : มงกุฎ

7. crown [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มอบตำแหน่งสูงสุดให้

8. crown [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : มาลัยสวมศีรษะ

9. crown [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ราชบัลลังก์

10. crown [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ราชาภิเษก

11. crown [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สวมมงกุฎให้เพื่อเป็นรางวัล

12. crown [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่คล้ายมงกุฎ

13. crown [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หงอนไก่

14. crown [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ตีหัว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does crown mean?
The meaning of crown .
1. crown [noun]
Definition : the Crown (or the reigning monarch) as the symbol of the power and authority of a monarchy
ตัวอย่างประโยค
The colonies revolted against the Crown.

2. crown [noun]
Definition : the part of a tooth above the gum that is covered with enamel

3. crown [noun]
Definition : a wreath or garland worn on the head to signify victory

4. crown [noun]
Definition : an ornamental jeweled headdress signifying sovereignty
Synonym : diadem

5. crown [noun]
Definition : the part of a hat (the vertex) that covers the crown of the head

6. crown [noun]
Definition : an English coin worth 5 shillings

7. crown [noun]
Definition : the upper branches and leaves of a tree or other plant
Synonym : treetop

8. crown [noun]
Definition : the top or extreme point of something (usually a mountain or hill)
Synonym : crest, peak, summit, tip, top
ตัวอย่างประโยค
The view from the peak was magnificent.
They clambered to the tip of Monadnock.
The region is a few molecules wide at the summit.

9. crown [noun]
Definition : the award given to the champion
Synonym : pennant

10. crown [noun]
Definition : the top of the head
Synonym : pate, poll

11. crown [noun]
Definition : (dentistry) dental appliance consisting of an artificial crown for a broken or decayed tooth
Synonym : cap, crownwork, jacket, jacket crown
ตัวอย่างประโยค
Tomorrow my dentist will fit me for a crown.

12. crown [noun]
Definition : the center of a cambered road
Synonym : crest

13. crown [verb]
Definition : invest with regal power
enthrone
Synonym : coronate
ตัวอย่างประโยค
The prince was crowned in Westminster Abbey.

14. crown [verb]
Definition : be the culminating event
Synonym : top
ตัวอย่างประโยค
The speech crowned the meeting.

15. crown [verb]
Definition : form the topmost part of
ตัวอย่างประโยค
A weather vane crowns the building.

16. crown [verb]
Definition : put an enamel cover on
ตัวอย่างประโยค
Crown my teeth.


ETdict.com, Copyright ©