คำแปล crush แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ crush อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

crush แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. crush [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กด
Synonym : press, mash
คำที่เกี่ยวข้อง : บีบอัด

2. crush [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กด
คำที่เกี่ยวข้อง : บีบอัด

3. crush [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความหลงใหลอย่างมาก

4. crush [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คั้น (น้ำผลไม้)

5. crush [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้

6. crush [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ขายหน้า

7. crush [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็นรอยย่น

8. crush [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บดละเอียด

9. crush [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บดละเอียด
Synonym : smash, pound, grind

10. crush [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บีบคั้น

11. crush [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปราบการประท้วง

12. crush [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เป็นรอยย่น

13. crush [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ฝูงคน
Synonym : crowd

14. crush [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สภาพที่คนเบียดเสียด
Synonym : crowding

15. crush [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เอาชนะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does crush mean?
The meaning of crush .
1. crush [noun]
Definition : leather that has had its grain pattern accentuated
Synonym : crushed leather

2. crush [noun]
Definition : a dense crowd of people
Synonym : jam, press

3. crush [noun]
Definition : temporary love of an adolescent
Synonym : calf love, infatuation, puppy love

4. crush [noun]
Definition : the act of crushing
Synonym : compaction, crunch

5. crush [verb]
Definition : come down on or keep down by unjust use of one's authority
Synonym : oppress, suppress
ตัวอย่างประโยค
The government oppresses political activists.

6. crush [verb]
Definition : to compress with violence, out of natural shape or condition
Synonym : mash, squash, squeeze, squelch
ตัวอย่างประโยค
Crush an aluminum can.
Squeeze a lemon.

7. crush [verb]
Definition : come out better in a competition, race, or conflict
Synonym : beat, beat out, shell, trounce, vanquish
ตัวอย่างประโยค
Agassi beat Becker in the tennis championship.
We beat the competition.
Harvard defeated Yale in the last football game.

8. crush [verb]
Definition : break into small pieces
ตัวอย่างประโยค
The car crushed the toy.

9. crush [verb]
Definition : humiliate or depress completely
Synonym : demolish, smash
ตัวอย่างประโยค
She was crushed by his refusal of her invitation.
The death of her son smashed her.

10. crush [verb]
Definition : crush or bruise
Synonym : jam
ตัวอย่างประโยค
Jam a toe.

11. crush [verb]
Definition : make ineffective
Synonym : break down
ตัวอย่างประโยค
Martin Luther King tried to break down racial discrimination.

12. crush [verb]
Definition : become injured, broken, or distorted by pressure
ตัวอย่างประโยค
The plastic bottle crushed against the wall.


ETdict.com, Copyright ©