คำแปล cum แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cum อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cum แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cum [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : มาพร้อมกับ (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : together with, with
คำที่เกี่ยวข้อง : ไปด้วยกับ, กับ

2. cum [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ถึงจุดสุดยอด
Synonym : come


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cum mean?
The meaning of cum .
1. cum [noun]
Definition : the thick white fluid containing spermatozoa that is ejaculated by the male genital tract
Synonym : come, ejaculate, seed, semen, seminal fluid


ETdict.com, Copyright ©