คำแปล curious แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ curious อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

curious แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. curious [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แปลก
Synonym : odd, strange
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งหายาก

2. curious [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : อยากรู้อยากเห็น
Synonym : inquiring, prying


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does curious mean?
The meaning of curious .
1. curious [adjective]
Definition : beyond or deviating from the usual or expected
Synonym : funny, odd, peculiar, queer, rum, rummy, singular
ตัวอย่างประโยค
A curious hybrid accent.
Her speech has a funny twang.
They have some funny ideas about war.
Had an odd name.
The peculiar aromatic odor of cloves.
Something definitely queer about this town.
What a rum fellow.
Singular behavior.

2. curious [adjective]
Definition : eager to investigate and learn or learn more (sometimes about others' concerns)
ตัวอย่างประโยค
A curious child is a teacher's delight.
A trap door that made me curious.
Curious investigators.
Traffic was slowed by curious rubberneckers.
Curious about the neighbor's doings.

3. curious [adjective]
Definition : having curiosity aroused
eagerly interested in learning more
ตัวอย่างประโยค
A trap door that made me curious.


ETdict.com, Copyright ©