คำแปล custom แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ custom อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

custom แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. custom [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กิจวัตร
Synonym : habit, practice, routine

2. custom [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขนบธรรมเนียม
Synonym : tradition, folkways
คำที่เกี่ยวข้อง : ประเพณี

3. custom [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งทำตามสั่ง

4. custom [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does custom mean?
The meaning of custom .
1. custom [noun]
Definition : accepted or habitual practice
Synonym : usage, usance

2. custom [noun]
Definition : a specific practice of long standing
Synonym : tradition

3. custom [noun]
Definition : money collected under a tariff
Synonym : customs, customs duty, impost

4. custom [noun]
Definition : habitual patronage
ตัวอย่างประโยค
I have given this tailor my custom for many years.

5. custom [adjective]
Definition : made according to the specifications of an individual
Synonym : custom-made


ETdict.com, Copyright ©