คำแปล cyan แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cyan อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cyan แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term cyan was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cyan mean?
The meaning of cyan .
1. cyan [noun]
Definition : a primary subtractive color for light
has a blue-green color

2. cyan [adjective]
Definition : of a bluish shade of green
Synonym : blue-green, bluish green, teal


ETdict.com, Copyright ©