คำแปล daily แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ daily อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

daily แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. daily [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : แต่ละวัน
Synonym : every day
คำที่เกี่ยวข้อง : ทุกวัน, วันแล้ววันเล่า

2. daily [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ทุกวัน
Synonym : every day, diurnal
คำที่เกี่ยวข้อง : แต่ละวัน, ประจำวัน, รายวัน

3. daily [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หนังสือพิมพ์รายวัน
คำที่เกี่ยวข้อง : หนังสือรายวัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does daily mean?
The meaning of daily .
1. daily [noun]
Definition : a newspaper that is published every day

2. daily [adjective]
Definition : of or belonging to or occurring every day
Synonym : day-after-day, day-by-day, day-to-day
ตัวอย่างประโยค
Daily routine.
A daily paper.

3. daily [adjective]
Definition : appropriate for ordinary or routine occasions
Synonym : casual, everyday
ตัวอย่างประโยค
Casual clothes.
Everyday clothes.

4. daily [adverb]
Definition : every day
without missing a day
ตัวอย่างประโยค
He stops by daily.

5. daily [adverb]
Definition : gradually and progressively
Synonym : day by day
ตัวอย่างประโยค
His health weakened day by day.


ETdict.com, Copyright ©