คำแปล dare แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ dare อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

dare แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. dare [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กล้า
Synonym : venture, brave, challenge
คำที่เกี่ยวข้อง : กล้าเผชิญ, กล้าเผชิญหน้า, กล้าเสี่ยง, อาจหาญ, ท้าทาย, บังอาจ

2. dare [auxiliary verb, กริยาช่วย]
คำแปล/ความหมาย : กล้าที่จะ
คำที่เกี่ยวข้อง : เสี่ยงที่จะ

3. dare [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความกล้าหาญ
Synonym : challenge
คำที่เกี่ยวข้อง : การกล้าเผชิญ, ความท้าทาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does dare mean?
The meaning of dare .
1. dare [noun]
Definition : a challenge to do something dangerous or foolhardy
Synonym : daring
ตัวอย่างประโยค
He could never refuse a dare.

2. dare [verb]
Definition : take upon oneself
act presumptuously, without permission
Synonym : make bold, presume
ตัวอย่างประโยค
How dare you call my lawyer?.

3. dare [verb]
Definition : to be courageous enough to try or do something
ตัวอย่างประโยค
I don't dare call him.
She dares to dress differently from the others.

4. dare [verb]
Definition : challenge
Synonym : defy
ตัวอย่างประโยค
I dare you!.


ETdict.com, Copyright ©