คำแปล dark horse แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ dark horse อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

dark horse แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. dark horse [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : ม้ามืด
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่มีใครคาดว่าจะชนะได้

2. dark horse [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ม้ามืด
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้ชนะที่ไม่ถูกคาดหวังว่าจะชนะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does dark horse mean?
The meaning of dark horse .
1. dark horse [noun]
Definition : a political candidate who is not well known but could win unexpectedly

2. dark horse [noun]
Definition : a racehorse about which little is known


ETdict.com, Copyright ©