คำแปล darling แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ darling อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

darling แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. darling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำเรียกขานแสดงการทักทาย (ใช้กับคนคุ้นเคย) เพื่อขึ้นต้นย่อหน้าในจดหมาย
Synonym : honey, sweetheart, dear
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่รัก, ยอดรัก, สุดที่รัก

2. darling [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเป็นที่รัก
Synonym : favorite, beloved, dear
คำที่เกี่ยวข้อง : อันเป็นที่รัก

3. darling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บุคคลอันเป็นที่รัก
Synonym : beloved, dear, sweetheart, love
คำที่เกี่ยวข้อง : คนซึ่งเป็นที่รัก, คนน่ารัก, สุดที่รัก, ยอดรัก, คนรัก, คนโปรด, ขวัญใจ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does darling mean?
The meaning of darling .
1. darling [noun]
Definition : a special loved one
Synonym : dearie, deary, ducky, favorite, favourite, pet

2. darling [noun]
Definition : an Australian river
tributary of the Murray River
Synonym : darling river

3. darling [adjective]
Definition : dearly loved
Synonym : beloved, dear


ETdict.com, Copyright ©