คำแปล deathblow แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ deathblow อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

deathblow แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. deathblow [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เหตุการณ์หรือการกระทำที่ทำให้ตายหรือทำให้บางอย่างจบสิ้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does deathblow mean?
The meaning of deathblow .
1. deathblow [noun]
Definition : the blow that kills (usually mercifully)
Synonym : coup de grace


ETdict.com, Copyright ©