คำแปล declarative แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ declarative อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

declarative แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term declarative was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does declarative mean?
The meaning of declarative .
1. declarative [noun]
Definition : a mood (grammatically unmarked) that represents the act or state as an objective fact
Synonym : common mood, declarative mood, fact mood, indicative, indicative mood

2. declarative [adjective]
Definition : relating to the use of or having the nature of a declaration
Synonym : asserting, declaratory

3. declarative [adjective]
Definition : relating to the mood of verbs that is used simple in declarative statements
Synonym : indicative
ตัวอย่างประโยค
Indicative mood.


ETdict.com, Copyright ©