คำแปล decompression แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ decompression อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

decompression แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term decompression was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does decompression mean?
The meaning of decompression .
1. decompression [noun]
Definition : restoring compressed information to its normal form for use or display

2. decompression [noun]
Definition : relieving pressure (especially bringing a compressed person gradually back to atmospheric pressure)
Synonym : decompressing


ETdict.com, Copyright ©