คำแปล defeat แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ defeat อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

defeat แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. defeat [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความพ่ายแพ้
Synonym : conquest, licking subjugation
คำที่เกี่ยวข้อง : ความปราชัย

2. defeat [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสิ้นหวัง
Synonym : failure, loss
Antonym : success,triumph,victory
คำที่เกี่ยวข้อง : ความผิดหวัง, ความล้มเหลว

3. defeat [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำลาย (ชื่อเสียง)
Synonym : baffle, confound, foil, frustrate
คำที่เกี่ยวข้อง : ลบล้าง

4. defeat [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้พ่ายแพ้
Synonym : conquer, crush, rout, vanquish, overcome, overpower, overwhelm
Antonym : lose,submit,surrender,yield
คำที่เกี่ยวข้อง : เอาชนะ, ทำให้ล้มเหลว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does defeat mean?
The meaning of defeat .
1. defeat [noun]
Definition : an unsuccessful ending to a struggle or contest
Synonym : licking
ตัวอย่างประโยค
It was a narrow defeat.
The army's only defeat.
They suffered a convincing licking.

2. defeat [noun]
Definition : the feeling that accompanies an experience of being thwarted in attaining your goals
Synonym : frustration

3. defeat [verb]
Definition : win a victory over
Synonym : get the better of, overcome
ตัวอย่างประโยค
You must overcome all difficulties.
Defeat your enemies.
He overcame his shyness.
He overcame his infirmity.
Her anger got the better of her and she blew up.

4. defeat [verb]
Definition : thwart the passage of
Synonym : kill, shoot down, vote down, vote out
ตัวอย่างประโยค
Kill a motion.
He shot down the student's proposal.


ETdict.com, Copyright ©