คำแปล degrade แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ degrade อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

degrade แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. degrade [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปลด (ตำแหน่ง, ระดับ, ฐานะ)
Synonym : demote, deplace
Antonym : upgrade,promote

2. degrade [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลดค่า
Synonym : demote, discredit
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ด้อยค่า, ทำให้ลดคุณค่า, ทำให้ต่ำต้อย, ทำให้เสื่อมเสีย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does degrade mean?
The meaning of degrade .
1. degrade [verb]
Definition : reduce the level of land, as by erosion

2. degrade [verb]
Definition : reduce in worth or character, usually verbally
Synonym : demean, disgrace, put down, take down
ตัวอย่างประโยค
She tends to put down younger women colleagues.
His critics took him down after the lecture.

3. degrade [verb]
Definition : lower the grade of something
reduce its worth
Synonym : cheapen


ETdict.com, Copyright ©