คำแปล delinquent แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ delinquent อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

delinquent แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term delinquent was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does delinquent mean?
The meaning of delinquent .
1. delinquent [noun]
Definition : a young offender
Synonym : juvenile delinquent

2. delinquent [adjective]
Definition : guilty of a misdeed
ตัวอย่างประโยค
Delinquent minors.

3. delinquent [adjective]
Definition : failing in what duty requires
Synonym : derelict, neglectful, remiss
ตัวอย่างประโยค
Derelict (or delinquent) in his duty.
Neglectful of his duties.
Remiss of you not to pay your bills.

4. delinquent [adjective]
Definition : past due
not paid at the scheduled time
Synonym : overdue
ตัวอย่างประโยค
An overdue installment.
A delinquent account.


ETdict.com, Copyright ©