คำแปล demobilize แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ demobilize อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

demobilize แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. demobilize [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม
Synonym : disband, disperse
Antonym : arm,activate,mobilize

2. demobilize [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม
Synonym : demob


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does demobilize mean?
The meaning of demobilize .
1. demobilize [verb]
Definition : release from military service or remove from the active list of military service
Synonym : demobilise, inactivate

2. demobilize [verb]
Definition : retire from military service
Synonym : demob, demobilise


ETdict.com, Copyright ©