คำแปล demolish แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ demolish อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

demolish แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. demolish [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รื้อถอน
Synonym : destroy, devastate, wreck
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำลาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does demolish mean?
The meaning of demolish .
1. demolish [verb]
Definition : destroy completely
Synonym : pulverise, pulverize
ตัวอย่างประโยค
The wrecking ball demolished the building.
Demolish your enemies.
Pulverize the rebellion before it gets out of hand.

2. demolish [verb]
Definition : humiliate or depress completely
Synonym : crush, smash
ตัวอย่างประโยค
She was crushed by his refusal of her invitation.
The death of her son smashed her.

3. demolish [verb]
Definition : defeat soundly
Synonym : destroy
ตัวอย่างประโยค
The home team demolished the visitors.


ETdict.com, Copyright ©