คำแปล dent แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ dent อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

dent แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. dent [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็นรอยตอก
Synonym : concave
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เป็นหลุม, ทำให้เป็นแอ่ง

2. dent [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็นรอยตอก
Synonym : concave
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เป็นหลุม, ทำให้เป็นแอ่ง

3. dent [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เสื่อมเสีย
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำลาย, ทำให้น้อยลง

4. dent [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แอ่ง
Synonym : cavity, hole, hollow
Antonym : hill,bump
คำที่เกี่ยวข้อง : หลุม, รอยบุ๋ม, รอยจม, ส่วนเว้า


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does dent mean?
The meaning of dent .
1. dent [noun]
Definition : an appreciable consequence (especially a lessening)
ตัวอย่างประโยค
It made a dent in my bank account.

2. dent [noun]
Definition : a depression scratched or carved into a surface
Synonym : incision, prick, scratch, slit

3. dent [noun]
Definition : an impression in a surface (as made by a blow)
Synonym : ding, gouge, nick

4. dent [verb]
Definition : make a depression into
Synonym : indent
ตัวอย่างประโยค
The bicycle dented my car.


ETdict.com, Copyright ©