คำแปล department of health and human services แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ department of health and human services อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

department of health and human services แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term department of health and human services was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does department of health and human services mean?
The meaning of department of health and human services .
1. department of health and human services [noun]
Definition : the United States federal department that administers all federal programs dealing with health and welfare
created in 1979
Synonym : health and human services, hhs


ETdict.com, Copyright ©