คำแปล depend on แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ depend on อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

depend on แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. depend on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เชื่อใจใน
Synonym : bank on, bet on, count on
คำที่เกี่ยวข้อง : ไว้วางใจใน

2. depend on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ขึ้นอยู่กับ
คำที่เกี่ยวข้อง : พึ่งพา

3. depend on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : แปรตาม
คำที่เกี่ยวข้อง : เปลี่ยนไปตาม

4. depend on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : มั่นใจได้
คำที่เกี่ยวข้อง : แน่ใจได้, แน่นอน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does depend on mean?
The meaning of depend on .
1. depend on [verb]
Definition : be contingent on
Synonym : depend upon, devolve on, hinge on, hinge upon, ride, turn on
ตัวอย่างประโยค
The outcomes rides on the results of the election.
Your grade will depends on your homework.

2. depend on [verb]
Definition : put trust in with confidence
Synonym : depend upon, rely on, rely upon
ตัวอย่างประโยค
She is someone you can really rely on when times get rough.
You can rely on his discretion.

3. depend on [verb]
Definition : be dependent on, as for support or maintenance
Synonym : rely on
ตัวอย่างประโยค
Elderly parents often depend on their adult children.

4. depend upon [verb]
Definition : be contingent on
Synonym : depend upon, devolve on, hinge on, hinge upon, ride, turn on
ตัวอย่างประโยค
The outcomes rides on the results of the election.
Your grade will depends on your homework.

5. depend upon [verb]
Definition : put trust in with confidence
Synonym : depend upon, rely on, rely upon
ตัวอย่างประโยค
She is someone you can really rely on when times get rough.
You can rely on his discretion.

6. dependant on [adjective]
Definition : determined by conditions or circumstances that follow
Synonym : contingent, contingent on, contingent upon, dependant on, dependant upon, dependent on, dependent upon, depending on
ตัวอย่างประโยค
Arms sales contingent on the approval of congress.

7. dependant upon [adjective]
Definition : determined by conditions or circumstances that follow
Synonym : contingent, contingent on, contingent upon, dependant on, dependant upon, dependent on, dependent upon, depending on
ตัวอย่างประโยค
Arms sales contingent on the approval of congress.

8. dependent on [adjective]
Definition : determined by conditions or circumstances that follow
Synonym : contingent, contingent on, contingent upon, dependant on, dependant upon, dependent on, dependent upon, depending on
ตัวอย่างประโยค
Arms sales contingent on the approval of congress.

9. dependent upon [adjective]
Definition : determined by conditions or circumstances that follow
Synonym : contingent, contingent on, contingent upon, dependant on, dependant upon, dependent on, dependent upon, depending on
ตัวอย่างประโยค
Arms sales contingent on the approval of congress.

10. depending on [adjective]
Definition : determined by conditions or circumstances that follow
Synonym : contingent, contingent on, contingent upon, dependant on, dependant upon, dependent on, dependent upon, depending on
ตัวอย่างประโยค
Arms sales contingent on the approval of congress.


ETdict.com, Copyright ©