คำแปล deport แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ deport อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

deport แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. deport [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เนรเทศออกจากประเทศ
Synonym : comport, disport


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does deport mean?
The meaning of deport .
1. deport [verb]
Definition : behave in a certain manner
Synonym : acquit, bear, behave, carry, comport, conduct
ตัวอย่างประโยค
She carried herself well.
He bore himself with dignity.
They conducted themselves well during these difficult times.

2. deport [verb]
Definition : hand over to the authorities of another country
Synonym : deliver, extradite
ตัวอย่างประโยค
They extradited the fugitive to his native country so he could be tried there.

3. deport [verb]
Definition : expel from a country
Synonym : exile, expatriate
ตัวอย่างประโยค
The poet was exiled because he signed a letter protesting the government's actions.


ETdict.com, Copyright ©