คำแปล deposit แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ deposit อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

deposit แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. deposit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เก็บไว้ในที่ปลอดภัย

2. deposit [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เงินฝาก
Synonym : money in bank

3. deposit [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เงินมัดจำ
Synonym : security money
คำที่เกี่ยวข้อง : ค่ามัดจำ, เงินดาวน์

4. deposit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทับถม
Synonym : leave, lay down
คำที่เกี่ยวข้อง : สะสม

5. deposit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฝากเงิน (ทางการธนาคาร)
Synonym : pay in: bank
Antonym : withdraw
คำที่เกี่ยวข้อง : ฝากธนาคาร, สะสมเงิน

6. deposit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฝากไว้
Synonym : put down, lay down, drop
คำที่เกี่ยวข้อง : วางลง, วางไว้, ตั้งไว้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does deposit mean?
The meaning of deposit .
1. deposit [noun]
Definition : the phenomenon of sediment or gravel accumulating
Synonym : alluviation, sedimentation

2. deposit [noun]
Definition : matter that has been deposited by some natural process
Synonym : sediment

3. deposit [noun]
Definition : the natural process of laying down a deposit of something
Synonym : deposition

4. deposit [noun]
Definition : money deposited in a bank or some similar institution
Synonym : bank deposit

5. deposit [noun]
Definition : a partial payment made at the time of purchase
the balance to be paid later
Synonym : down payment

6. deposit [noun]
Definition : money given as security for an article acquired for temporary use
ตัวอย่างประโยค
His deposit was refunded when he returned the car.

7. deposit [noun]
Definition : a payment given as a guarantee that an obligation will be met

8. deposit [noun]
Definition : a facility where things can be deposited for storage or safekeeping
Synonym : depositary, depository, repository

9. deposit [noun]
Definition : the act of putting something somewhere
Synonym : deposition

10. deposit [verb]
Definition : put, fix, force, or implant
Synonym : lodge, stick, wedge
ตัวอย่างประโยค
Lodge a bullet in the table.
Stick your thumb in the crack.

11. deposit [verb]
Definition : put into a bank account
Synonym : bank
ตัวอย่างประโยค
She deposits her paycheck every month.

12. deposit [verb]
Definition : put (something somewhere) firmly
Synonym : fix, posit, situate
ตัวอย่างประโยค
She posited her hand on his shoulder.
Deposit the suitcase on the bench.
Fix your eyes on this spot.


ETdict.com, Copyright ©