คำแปล despite แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ despite อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

despite แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. despite [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ถึงอย่างไรก็ตาม
Synonym : in spite of, regardless of
คำที่เกี่ยวข้อง : จะอย่างไรก็ตาม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does despite mean?
The meaning of despite .
1. despite [noun]
Definition : lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike
Synonym : contempt, disdain, scorn
ตัวอย่างประโยค
He was held in contempt.
The despite in which outsiders were held is legendary.

2. despite [noun]
Definition : contemptuous disregard
ตัวอย่างประโยค
She wanted neither favor nor despite.


ETdict.com, Copyright ©