คำแปล destruction แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ destruction อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

destruction แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. destruction [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การทำลาย
Synonym : annihilation, eradication
Antonym : creation,generation
คำที่เกี่ยวข้อง : ภาวะที่ถูกทำลาย

2. destruction [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วิธีทำลาย
คำที่เกี่ยวข้อง : สาเหตุของการทำลาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does destruction mean?
The meaning of destruction .
1. destruction [noun]
Definition : the termination of something by causing so much damage to it that it cannot be repaired or no longer exists
Synonym : devastation

2. destruction [noun]
Definition : an event (or the result of an event) that completely destroys something
Synonym : demolition, wipeout

3. destruction [noun]
Definition : a final state
Synonym : death, end
ตัวอย่างประโยค
He came to a bad end.
The so-called glorious experiment came to an inglorious end.


ETdict.com, Copyright ©