คำแปล detect แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ detect อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

detect แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. detect [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ค้นหา
Synonym : ascertain, find out, hear, learn
คำที่เกี่ยวข้อง : ตรวจสอบ, สืบหา, ตรวจจับ, สืบค้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does detect mean?
The meaning of detect .
1. detect [verb]
Definition : discover or determine the existence, presence, or fact of
Synonym : discover, find, notice, observe
ตัวอย่างประโยค
She detected high levels of lead in her drinking water.
We found traces of lead in the paint.


ETdict.com, Copyright ©