คำแปล detection แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ detection อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

detection แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. detection [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การค้นหา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does detection mean?
The meaning of detection .
1. detection [noun]
Definition : the perception that something has occurred or some state exists
Synonym : sensing
ตัวอย่างประโยค
Early detection can often lead to a cure.

2. detection [noun]
Definition : the act of detecting something
catching sight of something
Synonym : catching, espial, spotting, spying

3. detection [noun]
Definition : the detection that a signal is being received
Synonym : signal detection

4. detection [noun]
Definition : a police investigation to determine the perpetrator
Synonym : detecting, detective work, sleuthing
ตัวอย่างประโยค
Detection is hard on the feet.


ETdict.com, Copyright ©