คำแปล device แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ device อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

device แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. device [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อุปกรณ์
Synonym : expedient, gadget, gismo
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องประดิษฐ์, เครื่องใช้, กลไก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does device mean?
The meaning of device .
1. device [noun]
Definition : an instrumentality invented for a particular purpose
ตัวอย่างประโยค
The device is small enough to wear on your wrist.
A device intended to conserve water.

2. device [noun]
Definition : something in an artistic work designed to achieve a particular effect

3. device [noun]
Definition : any clever maneuver
Synonym : gimmick, twist
ตัวอย่างประโยค
He would stoop to any device to win a point.
It was a great sales gimmick.
A cheap promotions gimmick for greedy businessmen.

4. device [noun]
Definition : any ornamental pattern or design (as in embroidery)

5. device [noun]
Definition : an emblematic design (especially in heraldry)
ตัวอย่างประโยค
He was recognized by the device on his shield.


ETdict.com, Copyright ©