คำแปล devote แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ devote อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

devote แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. devote [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มอบให้
Synonym : sacrifice
คำที่เกี่ยวข้อง : อุทิศ, สละ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does devote mean?
The meaning of devote .
1. devote [verb]
Definition : give entirely to a specific person, activity, or cause
Synonym : commit, consecrate, dedicate, give
ตัวอย่างประโยค
She committed herself to the work of God.
Give one's talents to a good cause.
Consecrate your life to the church.

2. devote [verb]
Definition : dedicate
Synonym : give, pay
ตัวอย่างประโยค
Give thought to.
Give priority to.
Pay attention to.

3. devote [verb]
Definition : set aside or apart for a specific purpose or use
ตัวอย่างประโยค
This land was devoted to mining.


ETdict.com, Copyright ©