คำแปล devour แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ devour อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

devour แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. devour [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กินอย่างตะกละ
Synonym : gulp down, dispatch
Antonym : nibble
คำที่เกี่ยวข้อง : กินอย่างรวดเร็ว, กินอย่างหิวกระหาย, รีบกิน, รีบกลืน

2. devour [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้อย่างสิ้นเปลือง
Synonym : consume, waste
Antonym : conserve,save
คำที่เกี่ยวข้อง : ใช้จนหมด

3. devour [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เผาผลาญ (มัใช้รูป passive voice)
Synonym : spoil, ravage, raze, desecrate
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำลาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does devour mean?
The meaning of devour .
1. devour [verb]
Definition : destroy completely
ตัวอย่างประโยค
Fire had devoured our home.

2. devour [verb]
Definition : enjoy avidly
ตัวอย่างประโยค
She devoured his novels.

3. devour [verb]
Definition : eat immoderately
Synonym : consume, down, go through
ตัวอย่างประโยค
Some people can down a pound of meat in the course of one meal.

4. devour [verb]
Definition : eat greedily
Synonym : guttle, pig, raven
ตัวอย่างประโยค
He devoured three sandwiches.


ETdict.com, Copyright ©