คำแปล diligent แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ diligent อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

diligent แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. diligent [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ขยัน
Synonym : assiduous, industrious
Antonym : undisciplined
คำที่เกี่ยวข้อง : อุตสาหะ, ขยันขันแข็ง, ขยันหมั่นเพียร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does diligent mean?
The meaning of diligent .
1. diligent [adjective]
Definition : quietly and steadily persevering especially in detail or exactness
Synonym : persevering
ตัวอย่างประโยค
A diligent (or patient) worker.
With persevering (or patient) industry she revived the failing business.

2. diligent [adjective]
Definition : characterized by care and perseverance in carrying out tasks
ตัวอย่างประโยค
A diligent detective investigates all clues.
A diligent search of the files.


ETdict.com, Copyright ©