คำแปล disbursement แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ disbursement อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

disbursement แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. disbursement [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การชำระเงิน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does disbursement mean?
The meaning of disbursement .
1. disbursement [noun]
Definition : amounts paid for goods and services that may be currently tax deductible (as opposed to capital expenditures)
Synonym : disbursal, expense

2. disbursement [noun]
Definition : the act of spending or disbursing money
Synonym : disbursal, outlay, spending


ETdict.com, Copyright ©