คำแปล displacement แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ displacement อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

displacement แปลว่า

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. displacement [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การบังคับให้คนออกไปจากที่ที่อยู่
Synonym : transfer, move, shift, migration
คำที่เกี่ยวข้อง : การย้ายออก, การเคลื่อนออก, การไล่ออก, การขับไล่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does displacement mean?
The meaning of displacement .
1. displacement [noun]
Definition : act of taking the place of another especially using underhanded tactics
Synonym : supplanting

2. displacement [noun]
Definition : an event in which something is displaced without rotation
Synonym : shift

3. displacement [noun]
Definition : the act of uniform movement
Synonym : translation

4. displacement [noun]
Definition : (chemistry) a reaction in which an elementary substance displaces and sets free a constituent element from a compound
Synonym : displacement reaction

5. displacement [noun]
Definition : (psychiatry) a defense mechanism that transfers affect or reaction from the original object to some more acceptable one

6. displacement [noun]
Definition : to move something from its natural environment
Synonym : deracination

7. displacement [noun]
Definition : act of removing from office or employment


ETdict.com, Copyright ©