คำแปล dispose แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ dispose อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

dispose แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. dispose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดให้เข้าที่
Synonym : arrange, array
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดวาง, จัดการ, ควบคุม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does dispose mean?
The meaning of dispose .
1. dispose [verb]
Definition : give, sell, or transfer to another
ตัวอย่างประโยค
She disposed of her parents' possessions.

2. dispose [verb]
Definition : throw or cast away
Synonym : cast aside, cast away, cast out, chuck out, discard, fling, put away, throw away, throw out, toss, toss away, toss out
ตัวอย่างประโยค
Put away your worries.

3. dispose [verb]
Definition : make receptive or willing towards an action or attitude or belief
Synonym : incline
ตัวอย่างประโยค
Their language inclines us to believe them.

4. dispose [verb]
Definition : place or put in a particular order
ตัวอย่างประโยค
The dots are unevenly disposed.

5. dispose [verb]
Definition : make fit or prepared
Synonym : qualify
ตัวอย่างประโยค
Your education qualifies you for this job.


ETdict.com, Copyright ©