คำแปล do-nothing แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ do-nothing อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

do-nothing แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term do-nothing was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does do-nothing mean?
The meaning of do-nothing .
1. do-nothing [noun]
Definition : person who does no work
Synonym : bum, do-nothing, idler, layabout, loafer
ตัวอย่างประโยค
A lazy bum.

2. do-nothing [adjective]
Definition : characterized by inability or unwillingness to work toward a goal or assume responsibility
Synonym : do-nothing
ตัวอย่างประโยค
A do-nothing government.


ETdict.com, Copyright ©