คำแปล dove แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ dove อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

dove แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

dove (verb) : dive
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. dove [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นกพิราบ

2. dove [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : คนโง่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does dove mean?
The meaning of dove .
1. dove [noun]
Definition : any of numerous small pigeons

2. dove [noun]
Definition : someone who prefers negotiations to armed conflict in the conduct of foreign relations
Synonym : peacenik

3. dove [noun]
Definition : a constellation in the southern hemisphere near Puppis and Caelum
Synonym : columba

4. dove [noun]
Definition : flesh of a pigeon suitable for roasting or braising
flesh of a dove (young squab) may be broiled
Synonym : squab

5. dove [noun]
Definition : an emblem of peace


ETdict.com, Copyright ©