คำแปล drawn แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ drawn อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

drawn แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

drawn (verb) : draw
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. drawn [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กิริยาช่อง 3 ของคำกริยา draw

2. drawn [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กิริยาช่อง 3 ของคำกริยา draw

3. drawn [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซูบซีด
Synonym : haggard, gaunt
Antonym : lively,fresh,energetic
คำที่เกี่ยวข้อง : เหนื่อยอ่อน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does drawn mean?
The meaning of drawn .
1. drawn [adjective]
Definition : showing the wearing effects of overwork or care or suffering
Synonym : careworn, haggard, raddled, worn
ตัวอย่างประโยค
Looking careworn as she bent over her mending.
Her face was drawn and haggard from sleeplessness.
That raddled but still noble face.
Shocked to see the worn look of his handsome young face.

2. drawn [adjective]
Definition : having the curtains or draperies closed or pulled shut
ตัวอย่างประโยค
The drawn draperies kept direct sunlight from fading the rug.


ETdict.com, Copyright ©