คำแปล drip-dry แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ drip-dry อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

drip-dry แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term drip-dry was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does drip-dry mean?
The meaning of drip-dry .
1. drip-dry [verb]
Definition : dry by hanging up wet
Synonym : drip-dry

2. drip-dry [adjective]
Definition : treated so as to be easily or quickly washed and dried and requiring little or no ironing
Synonym : drip-dry, wash-and-wear
ตัวอย่างประโยค
A wash-and-wear shirt.

3. drip-dry [adjective]
Definition : used of fabrics that do not require ironing
Synonym : drip-dry, permanent-press
ตัวอย่างประโยค
Drip-dry shirts for travel.


ETdict.com, Copyright ©