คำแปล drive away แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ drive away อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

drive away แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. drive away [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ขับออกไป
Synonym : drive off
คำที่เกี่ยวข้อง : ขับจากไป

2. drive away [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ขับไล่ (ความรู้สึก) ไปให้พ้น
Synonym : drive off


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does drive away mean?
The meaning of drive away .
1. drive away [verb]
Definition : force to go away
used both with concrete and metaphoric meanings
Synonym : chase away, dispel, drive off, drive out, run off, turn back
ตัวอย่างประโยค
Drive away potential burglars.
Drive away bad thoughts.
Dispel doubts.
The supermarket had to turn back many disappointed customers.


ETdict.com, Copyright ©