คำแปล dumb แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ dumb อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

dumb แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. dumb [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : โง่
Synonym : unintelligent, dopey, idiotic
Antonym : intelligent,smart
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ฉลาด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does dumb mean?
The meaning of dumb .
1. dumb [adjective]
Definition : slow to learn or understand
lacking intellectual acuity
Synonym : dense, dim, dull, obtuse, slow
ตัวอย่างประโยค
So dense he never understands anything I say to him.
Never met anyone quite so dim.
Although dull at classical learning, at mathematics he was uncommonly quick.
Dumb officials make some really dumb decisions.
He was either normally stupid or being deliberately obtuse.
Worked with the slow students.

2. dumb [adjective]
Definition : temporarily incapable of speaking
Synonym : speechless
ตัวอย่างประโยค
Struck dumb.
Speechless with shock.

3. dumb [adjective]
Definition : lacking the power of human speech
ตัวอย่างประโยค
Dumb animals.

4. dumb [adjective]
Definition : unable to speak because of hereditary deafness
Synonym : mute, silent


ETdict.com, Copyright ©