คำแปล dungeon แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ dungeon อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

dungeon แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. dungeon [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คุกใต้ดินในปราสาท
Synonym : pit, prison


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does dungeon mean?
The meaning of dungeon .
1. dungeon [noun]
Definition : the main tower within the walls of a medieval castle or fortress
Synonym : donjon, keep

2. dungeon [noun]
Definition : a dark cell (usually underground) where prisoners can be confined


ETdict.com, Copyright ©