คำแปล eagle แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ eagle อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

eagle แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. eagle [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : 2 คะแนนต่ำกว่าพาร์ในกีฬากอล์ฟ

2. eagle [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เงินเหรียญ10 ดอลลาร์ของอเมริกัน

3. eagle [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตรานกอินทรี
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องหมายนกอินทรี

4. eagle [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำ 2 คะแนนต่ำกว่าพาร์ในกีฬากอล์ฟ

5. eagle [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นกอินทรี
คำที่เกี่ยวข้อง : ตรานกอินทรี, เครื่องหมายนกอินทรี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does eagle mean?
The meaning of eagle .
1. eagle [noun]
Definition : any of various large keen-sighted diurnal birds of prey noted for their broad wings and strong soaring flight
Synonym : bird of jove

2. eagle [noun]
Definition : (golf) a score of two strokes under par on a hole

3. eagle [noun]
Definition : a former gold coin in the United States worth 10 dollars

4. eagle [noun]
Definition : an emblem representing power
ตัวอย่างประโยค
The Roman eagle.

5. eagle [verb]
Definition : shoot two strokes under par
Synonym : double birdie
ตัวอย่างประโยค
She eagled the hole.

6. eagle [verb]
Definition : shoot in two strokes under par


ETdict.com, Copyright ©