คำแปล ectasia แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ectasia อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ectasia แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term ectasia was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ectasia mean?
The meaning of ectasia .
1. ectasia [noun]
Definition : dilatation or distension of a hollow organ
Synonym : ectasis


ETdict.com, Copyright ©