คำแปล education แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ education อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

education แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. education [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การศึกษา
Synonym : instruction, schooling, study
คำที่เกี่ยวข้อง : การเรียน, การให้ความรู้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does education mean?
The meaning of education .
1. education [noun]
Definition : the activities of educating or instructing
activities that impart knowledge or skill
Synonym : didactics, educational activity, instruction, pedagogy, teaching
ตัวอย่างประโยค
He received no formal education.
Our instruction was carefully programmed.
Good classroom teaching is seldom rewarded.

2. education [noun]
Definition : knowledge acquired by learning and instruction
ตัวอย่างประโยค
It was clear that he had a very broad education.

3. education [noun]
Definition : the gradual process of acquiring knowledge
ตัวอย่างประโยค
Education is a preparation for life.
A girl's education was less important than a boy's.

4. education [noun]
Definition : the profession of teaching (especially at a school or college or university)

5. education [noun]
Definition : the result of good upbringing (especially knowledge of correct social behavior)
Synonym : breeding, training
ตัวอย่างประโยค
A woman of breeding and refinement.

6. education [noun]
Definition : the United States federal department that administers all federal programs dealing with education (including federal aid to educational institutions and students)
created 1979
Synonym : department of education, education department


ETdict.com, Copyright ©