คำแปล effective แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ effective อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

effective แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. effective [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ได้ผลดี
Synonym : efficient, productive, sufficient
คำที่เกี่ยวข้อง : มีประสิทธิผล, ชะงัด, เกิดผล, มีผล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does effective mean?
The meaning of effective .
1. effective [adjective]
Definition : producing or capable of producing an intended result or having a striking effect
Synonym : effectual, efficacious
ตัวอย่างประโยค
An air-cooled motor was more effective than a witch's broomstick for rapid long-distance transportation.
Effective teaching methods.
Effective steps toward peace.
Made an effective entrance.
His complaint proved to be effectual in bringing action.
An efficacious law.

2. effective [adjective]
Definition : able to accomplish a purpose
functioning effectively
Synonym : efficient
ตัวอย่างประโยค
People who will do nothing unless they get something out of it for themselves are often highly effective persons....
Effective personnel.
An efficient secretary.
The efficient cause of the revolution.

3. effective [adjective]
Definition : works well as a means or remedy
ตัวอย่างประโยค
An effective reprimand.
A lotion that is effective in cases of prickly heat.

4. effective [adjective]
Definition : exerting force or influence
Synonym : good, in effect, in force
ตัวอย่างประโยค
The law is effective immediately.
A warranty good for two years.
The law is already in effect (or in force).

5. effective [adjective]
Definition : existing in fact
not theoretical
real
ตัวอย่างประโยค
A decline in the effective demand.
Confused increased equipment and expenditure with the quantity of effective work done.

6. effective [adjective]
Definition : ready for service
ตัวอย่างประโยค
The fort was held by about 100 effective soldiers.


ETdict.com, Copyright ©