คำแปล elective แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ elective อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

elective แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. elective [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : โดยการเลือกตั้ง
Synonym : electoral
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

2. elective [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : โดยสมัครใจ
Synonym : optional
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเปิดให้เลือก

3. elective [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วิชาเลือก
คำที่เกี่ยวข้อง : สาขาวิชาที่เปิดให้เลือก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does elective mean?
The meaning of elective .
1. elective [noun]
Definition : a course that the student can select from among alternatives
Synonym : elective course

2. elective [adjective]
Definition : subject to popular election
Synonym : elected
ตัวอย่างประโยค
Elective official.

3. elective [adjective]
Definition : not compulsory
ตัวอย่างประโยค
Elective surgery.
An elective course of study.


ETdict.com, Copyright ©