คำแปล electronic fetal monitor แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ electronic fetal monitor อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

electronic fetal monitor แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term electronic fetal monitor was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does electronic fetal monitor mean?
The meaning of electronic fetal monitor .
1. electronic fetal monitor [noun]
Definition : an electronic monitor that monitors fetal heartbeat and the mother's uterine contractions during childbirth
Synonym : electronic foetal monitor, fetal monitor, foetal monitor


ETdict.com, Copyright ©